Sve dok je kandidat u potpunosti sposoban ispuniti i istaknuti se u ulozi, nije važno jesu li ili nisu tradicionalno 'kvalificirani'. Pogledajte zašto diplome ne utječu na zapošljavanje u Sproutu i drugim organizacijama. Opširnije...